dream

dinamica REsurselor si Avansul tehnologic in extragerea energiei regenerabile din mediul Marin

pn-iii-p4-id-pce-2020-0008

proiect de cercetare exploratorie

Contract de finantare pentru executie de proiecte nr. PCE 169 / 2021.

Buget: 1.038.490,00 lei. Perioada de implementare: 4 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2023 (36 luni).

Descrierea proiectului

Pornind de la dinamica mare observata in ultimii ani pentru industria vantului din mediul marin (offshore wind) un prim obiectiv al proiectului este sa evalueze parametrii de vant asteptati pana la sfarsitul secolului 21 considerand trei scenarii RCP diferite (RCP2.6, RCP4.5 si RCP8.5). Diverse zone din Europa sunt considerate, incluzand de asemenea si Marea Neagra. Rezultatele furnizate de la modelele atmosferice, disponibile de la Institutul Suedez de Meteorologie si Hidrologie, vor fi procesate si analizate si pe aceasta baza performantele asteptate de la cele mai recente tehnologii vor fi evaluate. Din aceasta perspectiva rezultatele proiectului vor permite elaborarea unor recomandari privind imbunatatirea tehnologiilor existente si o mai buna adaptare a lor la conditiile de vant din zonele tinta. Un alt aspect il constituie sinergia dintre vant si energia valurilor si solara. Avantajele colocarii in raport cu implementarea de tehnologii hibride vor fi de asemenea evaluate. Un alt obiectiv important este reprezentat de o intelegere mai buna a efectelor locale si globale ale fermelor energetice marine. In acest sens o platforma de calcul originala va fi implementata. Nu in ultimul rand, studii privind efectele pe termen mediu si lung ale fermelor energetice marine vor fi evaluate.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului propus este cresterea eficientei extragerii energiei marine regenerabile in zona costiera europeana cu ajutorul tehnologiilor hibride adaptate la schimbarile matricei mediului, determinate de schimbarile climatice. Acest obiectiv este aliniat cu planul strategic energetic al Uniunii Europene pentru reducerea emisiilor de gaze de sera (SET). Deci, dezvoltarea unor sisteme energetice avansate pentru extragerea energiei din oceane, bazate pe tehnologii adecvate resurselor precum si intelegera mai buna a interactiunii dintre acestea si resursele respective in contextul dinamicii matricei de mediu, datorate schimbarilor climatice, reprezinta aspecte de un real interes. Proiectarea de noi sisteme si tehnologii de ultima generatie sunt necesare pentru a creste fiabilitatea si a dezvolta acest sector. Din aceasta perspectiva, trebuie incurajat orice studiu axat pe acest subiect. Pornind de la acest obiectiv general, sunt necesare cercetari care sa conduca la rezultate concrete, unele dintre acestea constituind scopul acestui proiect. Obiectivele specifice pot fi definite astfel:

  1. Evaluarea schimbarilor viitoare ale puterii vantului in zona costiera europeana, pornind de la trei scenarii: RCP2.6, RCP4.5 si RCP8.5 pana in anul 2100.
  2. Previzionarea evolutiei parametrilor de vant pentru zonele considerate, pentru doua orizonturi de timp VA (viitor apropiat - intervalul 2021-2060) si VI (viitor indepartat - intervalul 2060-2100). Zonele de interes pentru prezentul proiect sunt constituite de trei arii geografice europene, prezentate in Figura 1. Prima arie tinta (TA1) este constituita de Marea Baltica si Marea Nordului. Aceste doua mari sunt reprezentative pentru energia eoliana offshore, peste 60 de ferme functionanad in aceasta zona. Prima ferma eoliana offshore (Vindeby) a fost instalata in 1991 in Marea Baltica de Danemarca. A doua arie este notata (TA2) include Irlanda si partile de vest ale coastelor franceze si iberice. Datorita valurilor inalte, aceasta zona are cel mai ridicat potential din Europa relativ la resursele energetice marine. A treia zona luata in calcul (TA3) este Marea Neagra, mai ales zona vestica.
  3. Evaluarea istoricului evolutiei parametrilor corespunzatori energiei solare si de val in cele trei zone de interes. Aceasta va include atat modele retroactive cat si masuratori in situ si la distanta.
  4. Evaluarea tehnologiilor eoliene existente in cele trei zone de interes, luand in considerare conditiile previzionate pe baza scenariilor RCP2.6, RCP4.5 si RCP8.5. Accentul va fi pus pe proiectarea turbinelor eoliene si a platformelor plutitoare.
  5. Analiza hidro-structurala combinata a tehnologiilor eoliene si formularea unor recomandari pentru turbinele eoliene si platformele plutitoare cu scopul adaptarii superioare la modificarile viitoare ale mediului din zonele de interes.
  6. Evaluarea tehnologiilor de conversie a energiei valurilor si solara (offshore) si a posibilitatii de integrare a parcurilor solare si/sau de val in zone in care sunt deja operationale ferme eoliene. Analiza posibilitatii de implementare a tehnologiilor hibride in zonele costiere de interes.
  7. Dezvoltarea unui sistem de modelare integrat (SCEIM - Sistem de Calcul pentru Evaluarea Impactului fermelor energetice Marine) permitand modelarea de la micro catre macroscala cu scopul evidentierii interactiunilor din si dintre sistemele de extragere a energiei precum si efectele produse de fermele energetice marine.
  8. Proiectarea unor configuratii de ferme energetice si studierea interactiunilor din si dintre sistemele de extragere a energiei utilizand mediul de calcul SCEIM.
  9. Utilizarea SCEIM pentru studiul efectelor produse de fermele marine, in functie de configuratia acestora.
  10. Evaluarea fezabilitatii implementarii fermelor energetice marine in Marea Neagra.

Figure 1: Structura propusa pentru proiectul DREAM indicand zonele tinta, modulele de lucru, principalele sarcini si obiectivele asociate.

Rezultate estimate

Rezultatele obtinute de la modelele atmosferice, disponibile de la Institutul Suedez de Meteorologie si Hidrologie, vor fi procesate si analizate, si pe aceasta baza performantele asteptate de la cele mai recente tehnologii de vant vor fi evaluate. Din aceasta perspectiva rezultatele proiectului vor permite elaborarea unor recomandari privind imbunatatirea tehnologiilor existente si o mai buna adaptare a lor la conditiile de vant asteptate in zonele tinta. Un alt aspect il constituie punerea in valoare a sinergiei dintre energia vantului, a valurilor si cea solara. De asemenea, o platforma de calcul originala va fi implementata. Aceasta combina solveri numerici de inalta rezolutie la nivel de microscala cu modele numerice pentru valuri si curenti la nivel de macroscala. Nu in ultimul rand, studii privind efectele pe termen mediu si lung ale extragerii energiei regenerabile din mediul marin vor fi realizate considerand diverse configuratii de ferme energetice.

  echipa este formată din:

 • director de proiect
 • membri
  • 2. Kostas Belibassakis - profesor universitar cv
  • 3. liliana rusu - profesor universitar cv
  • 4. florin popescu - profesor universitar cv
  • 5. sorin ciortan - conferentiar universitar cv
  • 6. florin onea - conferentiar universitar cv
  • 7. Razvan Mahu - doctor inginer cv
  • 8. Diaconita Alexandra-Ionelia – doctoranda cv
  • 9. Magduta Chivu – responsabil financiar

Lucrari publicate
2021

   A. Lucrari publicate in reviste internationale
  1. A.S. Ribeiro, M. deCastro, X. Costoya, Liliana Rusu, J.M. Dias, M. Gomez-Gesteira, 2021, A Delphi method to classify wave energy resource for the 21st century: Application to the NW Iberian Peninsula, Energy 235 (2021) 121396, https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121396; (Q1, IF=7.147);
  2. Girleanu, A., Onea, F., Rusu, E., 2021, The efficiency and coastal protection provided by a floating wind farm operating in the Romanian nearshore, Energy Reports, 7, 13-18, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721003383; (Q1, IF=6.87);
  3. Burloiu, M., Rusu, E., 2021, Towards controlling the elements: five wind turbines for a Romanian coastal Black Sea location, Energy Reports, 7, 160-165, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721003929; (Q1, IF=6.87);
  4. Diaconita, A., Andrei, G., Rusu, L., 2021, New insights into the wind energy potential of the west Black Sea area based on the North Sea wind farms model, Energy Reports, 7, 112-118, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721003826; (Q1, IF=6.87);
  5. Stavarache, G., Ciortan, S., Rusu, E., 2021, A Long-Term Evaluation of Wind Energy Resources in Republic of Moldova, Energy Reports, 7, 171-175, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721003954; (Q1, IF=6.87);
  6. Turcanu, A., Gasparotti, C., Rusu, E., 2021, Green fuels- a new challenge for marine industry, Energy Reports, 7, 127-132, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235248472100384X; (Q1, IF=6.87);
  7. Călin, C., Ion, I.,Rusu, E., Fratila, M., 2021, Performance analysis of a RDF gasification and solar thermal energy based CCHP system, Energy Reports, 7, 186-192, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721003991; (Q1, IF=6.87);
  8. Islam, T., Fayek, H., Rusu, E., and Rahman, F.,2021, A Novel Hexagonal Shaped Multilevel Inverter with Bridged Switches for Grid Integrated Photovoltaic System, Sustainability, 13(21), 12018, https://www.mdpi.com/2071-1050/13/21/12018; (Q2, IF=3.251);
  9. Minzu, V., Riahi, S., Rusu, E., 2021, Optimal Control of an Ultraviolet Water Disinfection System, Appl. Sci. 2021, 11 (6), 2638, https://doi.org/10.3390/app11062638; (Q2, IF=2.679);
  10. Islam, T., Fayek, H., Rusu, E., and Rahman, F., 2021, Triac Based Novel Single Phase Step-Down Cycloconverter with Reduced THDs for Variable Speed Applications, Appl. Sci. 2021, 11(18), 8688, https://www.mdpi.com/2076-3417/11/18/8688; (Q2, IF=2.679);
  11. Onea, F., Rusu, E., Rusu L, 2021, Assessment of the Offshore Wind Energy Potential in the Romanian Exclusive Economic Zone, J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9(5), 531, https://doi.org/10.3390/jmse9050531; (Q2, IF=2.458);
  12. Onea, F., Rusu, L., Carp, B., Rusu E, 2021, Wave Farms Impact on the Coastal Processes – A Case Study Area in the Portuguese Nearshore, J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9(3), 262, https://doi.org/10.3390/jmse9030262; (Q2, IF=2.458);
  13. Bekhit, A., Popescu, F.,2021, URANSE-Based Numerical Prediction for the Free Roll Decay of the DTMB Ship Model, J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9(5), 452, https://doi.org/10.3390/jmse9050452; (Q2, IF=2.458);
  14. Ion V. I., Popescu, F., Mahu, R., and Rusu, E., 2021, A Numerical Model of Biomass Combustion Physical and Chemical Processes, Energies, 2021, 14(7), 1978, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1978; (IF=3.004);
  15. Magkouris, A., Belibassakis, K and Rusu, E., 2021, Hydrodynamic Analysis of Twin‐Hull Structures Supporting Floating PV Systems in Offshore and Coastal Regions, Energies, 2021, 14(18), 5979, https://www.mdpi.com/1996-1073/14/18/5979; (IF=3.004);
  16. Ravichandran, N., Fayek, H., Rusu E, 2021, Emerging Floating Photovoltaic System—Case Studies High Dam and Aswan Reservoir in Egypt, Processes 2021, 9(6), 1005, https://doi.org/10.3390/pr9061005; (IF=2.847);
  17. Girleanu, A., Onea, F., Rusu, E., 2021, Assessment of the Wind Energy Potential along the Romanian Coastal Zone, Inventions 2021, 6(2), 41, https://doi.org/10.3390/inventions6020041; (WoS);
  18. Diaconita,A., Rusu, L., Andrei, G., 2021, Multi-criteria analysis of the mass tourism management model related to the impact on the local community in Constanta city (Romania), Inventions 2021, 6(3), 44, https://www.mdpi.com/2411-5134/6/3/44; (WoS);
  19. Anton, C., Micu, E., Rusu, E., 2021, A perspective on the wind dynamics near the Romanian Black Sea coasts based on the forecast climate scenario, Inventions 2021, 6(3), 46, https://www.mdpi.com/2411-5134/6/3/46; (WoS);
  20. Riahi, S., Minzu, V., Rusu, E., 2021, Implementation aspects regarding Closed-loop Control Systems using Metaheuristic Algorithms, Inventions 2021, 6(3), 46, https://www.mdpi.com/2411-5134/6/3/53; (WoS);
  21. Mihai, V., Rusu, L., 2021, An Overview of the Ship Ventilation Systems and Measures to Avoid the Spread of Diseases, Inventions 2021, 6(3), 55, https://www.mdpi.com/2411-5134/6/3/55; (WoS);
  22. Girleanu A., Rusu E., 2021, An Evaluation of the Main Physical Features and Circulation Patterns in the Black Sea Basin, Journal of Marine Science, Volume 03, Issue 01, January 2021, https://ojs.bilpublishing.com/index.php/jms/article/view/2552;
  23. B. Lucrari publicate in reviste romanesti indexate în baze de date internationale
  24. Rusu E, 2021, Wind climate scenarios in the black sea basin until the end of the 21st century, Ro. J. Techn. Sci. Appl. Mechanics, Vol 3, 2021,
  25. Zburlea, L., Rusu E, 2021, An evaluation of the potential impact of extracting marine renewable energy in the coastal environment of the Black Sea, Mechanical Testing and Diagnosis ISSN 2247 – 9635, 2019 (IX), Volume 3, pp. 11-17, https://www.mtd.ugal.ro/issue2021-1.htm
  26. Vlasceanu, E., Rusu, E., Mateescu, R., 2021, Evaluation of the water masses mixing process in the area of river danube discharge, Cercetări Marine - Recherches Marines 2021, http://www.marine-research-journal.org/index.php/cmrm
  27. C. Lucrari prezentate la conferinte internationale
  28. Rusu, L., 2021, Marine Renewable Energy Extraction in the Context of the Climate Change, invited presentation at 6th International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER 2021) Barcelona, Spain on April 15-17, http://www.icacer.com/index.html
  29. Rusu, L., 2021, European Green Deal and its targets in terms of ocean energy, invited presentation at International Integrated Wave Energy Research Group (IIWER) webinars, 6th July, 2021, https://iiwergroup.wixsite.com/home
  30. Belibassakis, K., Touboul, J., 2021, Propagation of waves in variable bathymetry in the presence of sheared currents by means of coupled-modes, the thirty-first (2021) International Ocean and Polar Engineering Conference (ISOPE) – Rodos, Greece, June 20-25, 2021, https://www.isope.org/conferences-symposia-and-workshops/
  31. Novac, V., RUSU, E., 2021, UAVs support to naval operations, the 27th Edition of The Knowledge-Based Organization Conference KBO 2021, June 10-12, 2021,, https://sciendo.com/article/10.2478/kbo-2021-0091
  32. Rusu, E., 2021, The Expected Dynamics of the Wind Conditions in the West Iberian Nearshore in the Context of the Climate Change, the 17th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2021, 1-4 September 2021, Athens, Greece, https://www.cest2021.gnest.org/
  33. Rusu, L., 2021, Correction of the predicted wave characteristics using regression methods – a case study for the Iberian coastal environment, the 17th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2021, 1-4 September 2021, Athens, Greece, https://www.cest2021.gnest.org/
  34. Belibassakis, K, MAgkouris A., Rusu, E., 2021, Simulation and performance evaluation of OWC device opertaing in coastal region, the 17th International Conference on Environmental Science and Technology CEST2021, 1-4 September 2021, Athens, Greece, https://www.cest2021.gnest.org/
  35. Rusu, E., 2021, Assessment of the wind power dynamics in the North Sea under climate change conditions, the 16th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES2021) October 10-15, 2021, Dubrovnik Croatia, https://www.dubrovnik2021.sdewes.org/
  36. Rusu, L., 2021, The near future expected wave power in the coastal environment of the Iberian Peninsula, the 16th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES2021) October 10-15, 2021, Dubrovnik Croatia, https://www.dubrovnik2021.sdewes.org/
  37. Onea, F., Rusu, E., 2021, A spatial analysis of the offshore wind energy potential related to the Mediterranean islands, the 5th International Conference on Renewable Energy and Environment (ICREE 2021) will be held in Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey on Oct. 21-23, 2021, http://icree.org/index.html
  38. Girleanu, A., Rusu, E., Onea, F., 2021, A spatial assessment of the Romanian nearshore wind conditions, the XXIth International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021 (14 August - 22 August 2021), Albena, Bulgaria, section Renewable Energy Sources and Clean Technologies, www.sgem.org/
  39. Girleanu, A., Rusu, E., Onea, F., 2021, An insight into the Romanian energy market in the context of climate change and the European Green Deal, the XXIth International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021 (14 August - 22 August 2021), Albena, Bulgaria, section Renewable Energy Sources and Clean Technologies, www.sgem.org/
  40. Vlasceanu, E., Rusu, E., Mateescu, R., 2021, Waves penetration inside the port acvatories asociated with the extreme storm regim on the Romanian coast, the XXIth International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021 (14 August - 22 August 2021), Albena, Bulgaria, section Renewable Energy Sources and Clean Technologies, www.sgem.org/
  41. Vlasceanu, E., Mateescu, R., Rusu, E., 2021, Assessments of the long-term waves data series in case of the sheltered adyacent areas delineation for emergency situations adjoining the Constanta port, the XXIth International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021 (14 August - 22 August 2021), Albena, Bulgaria, section Renewable Energy Sources and Clean Technologies, www.sgem.org/
  42. Chirosca, A.M., Rusu, L., Pacuraru, F., 2021, Study on the behavior of benchmark container ships in regular waves, ModTech2021 International Conference, June 23-26, Eforie Nord, Romania, https://modtech.ro/index.php#gsc.tab=0
  43. Novac, V., RUSU, E., 2021, The Black Sea currents impact on naval operations, International Conference on Applied Sciences ICAS2021, May 12-14, 2021, Hunedoara, Romania, http://icas.science/
  44. Bekhit, A., Popescu, F., 2021, Local flow assessment of the Japan Bulk Carrier using different turbulence models, , IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1182, 012004, ModTech International Conference: Modern Technologies in Industrial Engineering IX (ModTech 2021) 23rd-26th June 2021, Eforie Nord, Romania
  45. Bekhit, A., Popescu, F., 2021, Numerical Investigation of the Shallow Water Effect on the Total Resistance, Vertical Motion and Wave Profile of a Container Ship Model, , IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1182, 012005, ModTech International Conference: Modern Technologies in Industrial Engineering IX (ModTech 2021) 23rd-26th June 2021, Eforie Nord, Romania
  46. D. Lucrari prezentate la conferinte din Romania cu participare internationala
  47. Rusu E, 2021, Renewable energy from the marine environment in the context of the climate changes, Invited presentation opening the 2021 series of conferences ‘Inheritance of Asachi’ 24 February, 2021, Technical University of Iasi, Romania, https://www.tuiasi.ro/noutati/fermele-marine-captarea-valurilor-vanturilor-si-curentilor-din-oceane-fundamentele-primei-conferinte-stiintifice-a-anului-2021-din-seria-mostenirea-lui-asachi/
  48. Rusu E, 2021, European Green Deal and the transition to a low carbon future through marine renewable energy, Invited presentation at the 9th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), on 10th and 11th of June 2021, in Galati, Romania, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  49. Rusu, E., 2021, A hot start for the DREAM project, main advances and challenges, International workshop, Advances and challenges of the DREAM project in the context of the European green deal, 11 June 2021, Galati, Romania, W01, https://dream.ugal.ro/dream/materiale/workshop-2021/W01b-ERusu01-DREAM%20workshop.pdf
  50. Rusu, E., 2021, The expected dynamics of the wind power resources in the European nearshore, International workshop, Advances and challenges of the DREAM project in the context of the European green deal, 11 June 2021, Galati, Romania, W02, https://dream.ugal.ro/dream/materiale/workshop-2021/W02b-ERusu02-DREAM%20workshop.pdf
  51. Rusu, E., Onea, F., Rusu, L., 2021 The expected advances of the technologies for wave energy extraction and the European Green Deal, International workshop, Advances and challenges of the DREAM project in the context of the European green deal, 11 June 2021, Galati, Romania, W03, https://dream.ugal.ro/dream/materiale/workshop-2021/W03b-ERusu03-DREAM%20workshop.pdf
  52. Rusu, E., 2021, A coupled modeling system to evaluate the environmental impact of the marine energy farms, International workshop, Advances and challenges of the DREAM project in the context of the European green deal, 11 June 2021, Galati, Romania, W04, https://dream.ugal.ro/dream/materiale/workshop-2021/W04b-ERusu04-DREAM%20workshop.pdf
  53. Rusu, L., Bernardino, M., 2021, An overview of the wave energy resources along the european coasts, International workshop, Advances and challenges of the DREAM project in the context of the European green deal, 11 June 2021, Galati, Romania, W05, https://dream.ugal.ro/dream/materiale/workshop-2021/W05b-LRusu&Bernardino-DREAM%20workshop.pdf
  54. Rusu, L., Rusu, E., 2021, The expected evolution of the wind and wave conditions in the Black Sea, International workshop, Advances and challenges of the DREAM project in the context of the European green deal, 11 June 2021, Galati, Romania, W06, https://dream.ugal.ro/dream/materiale/workshop-2021/W06b-LRusu02-DREAM%20workshop.pdf
  55. Belibassakis, K., Bonovas, M., Magkouris, A., Rusu, E., 2021, Simulation and performance evaluation of multi-DOF point absorbers and OWC devices operating in variable bathymetry regions by BEM and coupled-mode systems, International workshop, Advances and challenges of the DREAM project in the context of the European green deal, 11 June 2021, Galati, Romania, W07, https://dream.ugal.ro/dream/materiale/workshop-2021/W07b-Belibassakis_etal-DREAM%20workshop.pdf
  56. Diaconita, A., Andrei, G., 2021, On the influence of renewable energy on global warming, International workshop, Advances and challenges of the DREAM project in the context of the European green deal, 11 June 2021, Galati, Romania, W08, https://dream.ugal.ro/dream/materiale/workshop-2021/W08b-ADiaconita-DREAM%20workshop.pdf
  57. Girleanu, A., Rusu, E., 2021, On the possibilities of extracting marine renewable energy in the Romanian nearshore, International workshop, Advances and challenges of the DREAM project in the context of the European green deal, 11 June 2021, Galati, Romania, W09, https://dream.ugal.ro/dream/materiale/workshop-2021/W09b-Alina_Girleanu_Eugen_Rusu-workshop%20DREAM.pdf
  58. Onea, F., Rusu, E., 2021, Weather windows prediction and the impact on the marine renewable projects, International workshop, Advances and challenges of the DREAM project in the context of the European green deal, 11 June 2021, Galati, Romania, W10, https://dream.ugal.ro/dream/materiale/workshop-2021/W10b_Onea%20and%20Rusu_weather%20windows_DREAM%20workshop.pdf
  59. Ciortan, S., Stăvărache, Gh., Rusu, E., 2021, Using artificial networks for prediction of renewable energy resources in marine environment, International workshop, Advances and challenges of the DREAM project in the context of the European green deal, 11 June 2021, Galati, Romania, W11, https://dream.ugal.ro/dream/materiale/workshop-2021/W11b-SCiortan-DREAM%20workshop.pdf
  60. Mahu, R., 2021, Numerical evaluation of a vertical-axis wind turbine concept applicability for sites with reduced wind potential, International workshop, Advances and challenges of the DREAM project in the context of the European green deal, 11 June 2021, Galati, Romania, W12, https://dream.ugal.ro/dream/materiale/workshop-2021/W12b-R.Mahu-DREAM_Workshop.pdf
  61. Ciortan, S., Stăvărache, Gh., Rusu, E., 2021, Optimization of wave energy converting based on dynamic systems models, International workshop, Advances and challenges of the DREAM project in the context of the European green deal, 11 June 2021, Galati, Romania, W13, https://dream.ugal.ro/dream/materiale/workshop-2021/W13b2-SCiortan-DREAM%20workshop.pdf
  62. Vlasceanu, E., Mateescu, R., Rusu, E., 2021, Scenario based results onthe wavespower resources in the Romanian ports’ area, International workshop, Advances and challenges of the DREAM project in the context of the European green deal, 11 June 2021, Galati, Romania, W14, https://dream.ugal.ro/dream/materiale/workshop-2021/W14b-EVlasceanu-DREAM%20workshop.pdf
  63. Zburlea, L.,I., Rusu, E., 2021, Assessing the impact of renewable energy extraction on the marine environment. A case study for the Black Sea, the 9th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), Perspectives and challenges in doctoral research, 10- 11 June 2021, Galati, Romania, PP1.2, p. 214-215, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  64. Yildirir, V., Rusu, E., Onea,, F., 2021, Current analyses of the wind condition and repowering perspective for Fantanele-Cogealac Onshore Project, the 9th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), Perspectives and challenges in doctoral research, 10- 11 June 2021, Galati, Romania, PP1.6, p. 217, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  65. Stavarache, Gh., Novac, V., Rusu, E., 2021, Forecast of wind energy evolution in Republic of Moldova, the 9th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), Perspectives and challenges in doctoral research, 10- 11 June 2021, Galati, Romania, PP1.23, p. 226, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  66. Stoica, D., Micu, A.,E., Rusu, E., 2021, A study concerning the LCOE dynamics in Europe for the renewable energy in the context of the European Green Deal, the 9th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), Perspectives and challenges in doctoral research, 10- 11 June 2021, Galati, Romania, PP10.14, p. 294-295, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  67. Novac, V., Rusu, E., 2021, An updated state of the storms in the Black Sea basin over the last 30 years, the 9th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), Perspectives and challenges in doctoral research, 10- 11 June 2021, Galati, Romania, OP1.20, p. 61, 5, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  68. Chirosca, A.M., Vazdoaga, I., Rusu, L., Popa, V.,I., 2021, Navigation conditions and restrictions along the Danube-Black Sea channel, the 9th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), Perspectives and challenges in doctoral research, 10- 11 June 2021, Galati, Romania, OP1.4, p. 52, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  69. Chirosca, A.M., Rusu, L., 2021, Evaluation of the maritime traffic, accidents and causalities in the European seas, the 9th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), Perspectives and challenges in doctoral research, 10- 11 June 2021, Galati, Romania, OP1.5, p. 52, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  70. Chirosca, A.M., Rusu, L., 2021, Analysis of the wave and wind conditions along the European seas for the last twenty years, the 9th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), Perspectives and challenges in doctoral research, 10- 11 June 2021, Galati, Romania, OP1.6, p. 53, http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  71. Chirosca, A.M., Rusu, L., 2021, Statistical and economic analysis of the Rhine-Main-Danube canal, the bridge between the North Sea and the Black Sea, 11th International Conference The Danube - Axis of European Identity (DAIE2021), Danubius University of Galati June 29, 2021, http://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/DAIE/DAIE2021
  72. Chirosca, A.M., Rusu, L., 2021, Study on navigation conditions and shipping traffic on the Danube in the period 2010-2020, 11th International Conference The Danube - Axis of European Identity (DAIE2021), Danubius University of Galati June 29, 2021, http://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/DAIE/DAIE2021
  73. Vlasceanu, E., Rusu, E., 2021, The study of wave transformation in Mangalia port with numerical models, 11th International Conference The Danube - Axis of European Identity (DAIE2021), Danubius University of Galati June 29, 2021, http://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/DAIE/DAIE2021
  74. Vlasceanu, E., Rusu, E., 2021, “Validation methods for numerical model’s results applied to the marine hydrodynamic processes at the Romanian coast”, 11th International Conference The Danube - Axis of European Identity (DAIE2021), Danubius University of Galati June 29, 2021, http://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/DAIE/DAIE2021
  75. E. Teza de masterat - sustinuta
  76. Gherghe, A., 2021, Optimizarea extragerii energiei valurilor cu sisteme dinamice, sub coordonarea Conf. dr. ing. Ciortan Sorin, Facultatea de Inginerie, Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati, Romania MSIM_Gherghe_Adrian_lucrare_dizertatie.pdf

Lucrari publicate
2022

   A. Carti
  1. Onea, F., Rusu, L., Rusu, E., 2022, Renewable energy in marine environment and the synergy between wind and wave energy (Energia regenerabilă din mediul marin și sinergia dintre energia vântului și a valurilor), Zigotto Publishing House, Galaţi 2022, ISBN 978-606-669-386-8, 295p
  2. B. Lucrari publicate in reviste internationale
  3. Rusu, E., 2022, Assessment of the wind power dynamics in the North Sea under climate change conditions, Renewable Energy 196, August 2022, Pages 466-475; https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.06.048; (Q1, IF=8.634);
  4. Rusu, L., 2022, The near future expected wave power in the coastal environment of the Iberian Peninsula, Renewable Energy Volume 195, August 2022, Pages 657-669; https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.06.047; (Q1, IF=8.634);
  5. Yildirir, V., Rusu, E., Onea, F., 2022, Wind Energy Assessments in the Northern Romanian Coastal Environment Based on 20 Years of Data Coming from Different Sources, Sustainability 2022, 14(7), 4249; https://doi.org/10.3390/jmse10010075; (WoS, IF=3.251, Q2);
  6. Chirosca, A.M., Rusu, L., 2022, Characteristics of the Wind and Wave Climate along the European Seas Focusing on the Main Maritime Routes, EJ. Mar. Sci. Eng. 2022, 10, 75, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721003383; (WoS, IF=2.458, Q2);
  7. Raveendhra, D., Rajana, P., Kumar, R., Jugge, P., Devarapalli, R., Rusu, E., and Fayek, H., 2022, A High‐Gain Multiphase Interleaved Differential Capacitor Clamped Boost Converter, Electronics 2022, 11, 264, https://doi.org/10.3390/electronics11020264; (WoS, IF=2.397, Q2);
  8. Raveendhra, D., Rajana, P., Narasimharaju, B., L., Babu, S., Rusu, E., and Fayek, H., 2022, Analysis and Operation of a High DC-AC Gain 3-f Capacitor Clamped Boost Inverter, Energies 2022, 15, 2955, https://doi.org/10.3390/en15082955; (WoS, IF=3.004);
  9. Novac, V., Rusu, E., 2022, Ship routing using A* algorithm -- a Black Sea case study, Journal of Environmental Protection and Ecology 23(2) (2022) Pages: 586 – 594, https://scibulcom.net/en/article/UWR2zFPJWKxHlMx31WEw; (WoS, IF=0.692);
  10. Diaconita,A., Andrei, G., Rusu, E., 2022, Estimation of the Tower Shape Effect on the Stress–Strain Behavior of Wind Turbines Operating under Offshore Boundary Conditions, Inventions 2022, 7, 11, https://doi.org/10.3390/inventions7010011; (WoS);
  11. Anton, C., Micu, E., Rusu, E., 2022, Introducing the Living Lab Approach in the Coastal Area of Constanta (Romania) by Using Design Thinking, Inventions 2022, 7, 19, https://doi.org/10.3390/inventions7010019; (WoS);
  12. Nedelcu, L., I., Rusu, E., 2022, An Analysis of the Wind Parameters in theWestern Side of the Black Sea, Inventions 2022, 7, 21, https://doi.org/10.3390/inventions7010021; (WoS);
  13. Mishra, A., Kumar, N., Venkata, G., Kumar Bali, S., Bathina, V., Ramisetty, U., Gollapudi, S., Fayek, H. and Rusu, E, 2022, Strategic Placement of Solar Power Plant and Interline Power Flow Controllers for Prevention of Blackouts, Inventions 2022, 7, 30, https://doi.org/10.3390/inventions7010030; (WoS);
  14. Rusu, E, 2022, Perspectives of wind energy extraction in the Baltic Sea in the context of the European Green Deal, Baltic Rim Economies 1/2022, 3171, https://sites.utu.fi/bre/perspectives-of-wind-energy-extraction-in-the-baltic-sea-in-the-context-of-the-european-green-deal/;
  15. Constantinoiu, F, Rusu, E., Mihailov, E., M., 2022, UXO Assessment on the Romanian Black Sea Coast, accepted for publication Journal of Marine Science, Vol 4, issue 2, 2022 https://ojs.bilpublishing.com/index.php/jms
  16. C. Lucrari prezentate in conferinte (sau workshopuri) internationale
  17. Rusu, E., 2022, Marine Renewable Energy, an Important Resource towards a Low Carbon Future, Invited presentation, RENEWABLEMEET2022, Albedo meetings, 21-23 March 2022, Dubai, UAE
  18. Rusu, L, 2022, Wave Energy Extraction in the Context of the Climate Change, Baltic Rim Economies 1/2022, 3171, Invited presentation, RENEWABLEMEET2022, Albedo meetings, 21-23 March 2022, Dubai, UAE
  19. Rusu, E, Onea, F., 2022, Evaluation of the Adverse Weather Conditions Associated to some Significant European Marine Renewable Energy Projects, presented at the 7th International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER 2022) Barcelona, Spain on April 20-22 http://www.icacer.com/index.html and submitted for publication in the Journal Energy Reports
  20. Onea, F., Rusu, E., 2022, A Spatial Analysis of the Offshore Wind Energy Potential Related to the Mediterranean Islands, presented at the 7th International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER 2022) Barcelona, Spain on April 20-22 http://www.icacer.com/index.html and submitted for publication in the Journal Energy Reports
  21. Diaconita, A., Andrei, G., Rusu, E, 2022, An Overview of the Wind Energy potential across the Globe, presented at the 7th International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER 2022) Barcelona, Spain on April 20-22 http://www.icacer.com/index.html and submitted for publication in the Journal Energy Reports
  22. Marin, R., Ciortan, S., Rusu, E., 2022, A Novel Method Based on Artificial Neural Networks for Selecting the Most Appropriate Locations of the Offshore Wind Farms, presented at the 7th International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER 2022) Barcelona, Spain on April 20-22 http://www.icacer.com/index.html and submitted for publication in the Journal Energy Reports
  23. Chirosca, A.M., Rusu, L., 2022, Study on wind farms in the North Sea Area, presented at the 7th International Conference on Advances on Clean Energy Research (ICACER 2022) Barcelona, Spain on April 20-22 http://www.icacer.com/index.html and submitted for publication in the Journal Energy Reports
  24. Rusu, E., 2022, Marine renewable energy and the green road to a low carbon future, Invited presentation MDPI Webinar Marine Renewable Energy Topic, 26 April 2022, on line, https://mretw.sciforum.net/
  25. Belibassakis, K, Magkouris A., 2022, BEM models for the hydrodynamic analysis of DWC and Floating PV Structures in variable bathymetry, Invited presentation MDPI Webinar Marine Renewable Energy Topic, 26 April 2022, on line, https://mretw.sciforum.net/
  26. Magkouris A., Filippas, E., Belibassakis, K., 2022, A 3D BEM for the propagation of water waves scattered by arrays of vertical cylinders in the presence of currents, presented and published in the proceedings of 6th International Conference on Maritime Technology and Engineering, MATECH2022, Lisbon 24-26 May 2022
  27. Rusu, E., 2022, Marine renewable energy and the green road to a low carbon future, Invited plenary presentation5th International Conference of the Doctoral School, 18-20 May, 2022, Iasi, Romania, https://conferinta-csd.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2022/05/Final_15-mai_Program-CSD2022.pdf
  28. D. Lucrari prezentate in manifestări științifice naționale
  29. Rusu, E., 2022, The place of marine renewable energy in the green road for a sustainable development (IL1.1), Invited presentation at the 10th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), on 9th and 10th of June 2022, in Galati, Romania http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  30. Diaconita, A., Andrei, G., Rusu, E, 2022, Inference of the LCOE for a future offshore wind farm located in the western area of the Black Sea (OP1.1), at the 10th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), on 9th and 10th of June 2022, in Galati, Romania http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  31. Maktabi M., Rusu, E., 2022, A review of the constructive solutions adopted for the offshore wind turbines (OP1.2), at the 10th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), on 9th and 10th of June 2022, in Galati, Romania http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  32. Chirosca, A.M., Rusu, L., Pacuraru, F., 2022, Numerical simulations on irregular waves for a container ship (OP1.3), at the 10th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), on 9th and 10th of June 2022, in Galati, Romania http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  33. Novac., V., Rusu E, 2022, Enhancing the safety of the Black Sea naval operations by using a genetic algorithm (OP1.9), at the 10th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), on 9th and 10th of June 2022, in Galati, Romania http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  34. Constantinoiu, L.,F., Quaresma, L., Guierreiro, R., Frias, T., Rusu, E., 2022, Rapid environmental assessment with Maritime Unmanned Systems (PP1.1), at the 10th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), on 9th and 10th of June 2022, in Galati, Romania http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  35. Nedelcu, L., Garleanu, A., Rusu E, 2022, The evaluation of the wind climate along the Romanian coastal zone of the Black Sea (PP1.2), at the 10th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), on 9th and 10th of June 2022, in Galati, Romania http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  36. Garleanu, A., Rusu E, 2022, The assessment of the wind energy conditions in the Western part of the Black Sea coast over a 10-year time interval, (PP1.3), at the 10th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), on 9th and 10th of June 2022, in Galati, Romania http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  37. Marin, R., Balasoiu, G., Ciortan, S., 2022, Dry abrasive wear effects on epoxy resin-based composites, (PP1.5), at the 10th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), on 9th and 10th of June 2022, in Galati, Romania http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  38. Marin, R., Balasoiu, G., Buciumeanu, M., Ciortan, S., 2022, Offshore wind farms' location selection with artificial neural networks, (PP1.6), at the 10th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), on 9th and 10th of June 2022, in Galati, Romania http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  39. Yildirir, V., Onea, F., Rusu, E., 2022, Evaluation of the onshore and offshore wind energy resources associated to the Black Sea basin (PP1.13), at the 10th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), on 9th and 10th of June 2022, in Galati, Romania http://www.cssd-udjg.ugal.ro/
  40. YLungu., G.V., Rusu, E., 2022, Reduction of bearing force on a container ship (PP1.15), at the 10th edition of the Scientific Conference organized by the Doctoral Schools of “Dunărea de Jos” University of Galati (SCDS-UDJG), on 9th and 10th of June 2022, in Galati, Romania http://www.cssd-udjg.ugal.ro/

DREAM Workshop - 11.06.2021

Advances and challenges of the DREAM project in the context of the European green deal

Invitatie

DREAM Workshop - 26.04.2022

Marine Renewable Energy Topic

DREAM - Diplome